Hundeforeningens bestyrelse

Der afholdes Bestyrelses møde 4 gange årligt

Foreningen har generalforsamling hvert år i april.

Dagsordenen vil blive lagt her på hjemmesiden samt de 2 facebook grupper senest 4 iger inden mødet. Referatet vil efter afholdt møde blive lagt på hjemmesiden og i klubhuset.

Tilmelding kan ske ved at kontakte os her på kontaktsiden eller tilmelde sig personligt i klubhuset om søndagen mellem kl. 9 og 11.

Genralforsamlingen starter kl. 18 og efter mødet er foreningen vært ved smørrebrød og drikkelse.

Bestyrelse PT.

Konstitueret formand : Brian Larsen / desuden plads/areals formand

Kasserer : Jesper Jensen

Bst. medlem : Birgitte Sørensen

Bst. medlem : Knud Christensen

Bst. medlem : Anne Bagge

supl. : Una Guldberg

Supl. : LInda Slot

Bilagskontrolant : Henning Pagaard

Del siden